anticipacija

anticipacija
anticipacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Išankstinis veiksmų ar įvykių suvokimas, numatymas, nuojauta. Remiantis patirtimi, žvelgiama į galutinį veiklos tikslą ar jo dalį, numatomas rezultatas, tikėtina sėkmė. Skiriant mokiniams užduotį, aptariant elgesį, mokoma numatyti veiklos ar elgesio padarinius. Moksleivis, kritiškai vertindamas savo elgesį ir mokymąsi, nujausdamas, kad blogai mokydamasis gali neįstoti į universitetą, pradeda rimčiau rengtis pamokoms. Anticipacija šiuo atveju yra dingstis rastis kryptingiems mokymosi motyvams. kilmė lot. anticipatio – išankstinis suvokimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • anticipacija — anticipácija ž DEFINICIJA 1. stvaranje suda unaprijed, spoznaja koja prethodi iskustvu; predosjećaj 2. ekon. a. ukupnost hipoteza koje se razvijaju u predviđanju budućeg stanja na tržištu b. predujam 3. glazb. prijevremeni nastup jednog ili više… …   Hrvatski jezični portal

  • anticipácija — ž 1. {{001f}}stvaranje suda unaprijed, spoznaja koja prethodi iskustvu; predosjećaj 2. {{001f}}ekon. a. {{001f}}ukupnost hipoteza koje se razvijaju u predviđanju budućeg stanja na tržištu b. {{001f}}predujam 3. {{001f}}glazb. prijevremeni nastup… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • anticipacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Išankstinis veiksmų ir įvykių suvokimas, numatymas, nuojauta, užbėgimas jiems už akių; iš anksto susidaryta pažiūra į ką nors. kilmė lot. anticipatio – išankstinis suvokimas atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • anticipacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Labiausiai tikėtinų situacijų raidos numatymas žaidžiant sportinius žaidimus, lenktyniaujant arba varžantis dvikovos sporto šakų varžybose. kilmė lot. anticipatio – išankstinis suvokimas… …   Sporto terminų žodynas

  • anticipacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrįstas būsimos veiklos rezultatų numatymas. kilmė lot. anticipatio – išankstinis suvokimas atitikmenys: angl. anticipation vok. Antizipation, f rus. антиципация; предвидение …   Sporto terminų žodynas

  • anticipácija — e ž (á) knjiž. domnevanje vnaprej; predvidevanje, predpostavljanje: njegove misli so genialne anticipacije sodobnih dognanj; anticipacija naprednejše bodočnosti / Prešeren je anticipacija jezikovne zrelosti, ki je bila dosežena šele z moderno ◊… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • žaidimo anticipacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidimo vyksmo, labiausiai tikėtinų žaidimo situacijų numatymas, tikslingų atsakomųjų veiksmų darymo laiku sąlyga. atitikmenys: angl. anticipation of the play; game anticipation vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • alternatyvioji anticipacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Išankstinis sportinės kovos situacijų, tikėtinų veiksmų numatymas, atsižvelgiant į savo, komandos draugų, varžovų galimybes. atitikmenys: angl. alternate anticipation vok. alternative… …   Sporto terminų žodynas

  • įžvalgioji anticipacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tolesnių varžovo veiksmų numatymas, atsižvelgiant į rungtynių (kovos, lenktynių) svarbą, varžybų eigą ir kitus veiksnius. atitikmenys: angl. far sighted anticipation vok. vorausblickende… …   Sporto terminų žodynas

  • neapibrėžtoji anticipacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Galimų nepažįstamo varžovo veiksmų numatymas. atitikmenys: angl. indeterminate anticipation vok. unbestimmte Antizipation, f rus. неопределенная антиципация …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”